Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

E-mail
Rosahumus arrow Rosahumus 200g
Rosahumus 1kgRoszponka warzywna

Rosahumus 200gRosahumus 200g
Rosahumus to ekologiczny nawóz poprawiający żyzność gleby, który dzięki działaniu występujących w nim naturalnych składników ? kwasów humusowych ? wpływa na poprawę struktury gleby, zwiększa w niej dostępność składników pokarmowych, reguluje stosunki wodno-powietrzne, a dodatkowo przyspiesza humifikację resztek organicznych.

Nawóz  stymuluje tworzenie się próchnicy, która jako naturalne lepiszcze powoduje sklejanie się cząstek gleby w większe i trwalsze agregaty glebowe, dzięki czemu gleba uzyskuje trwałą strukturę gruzełkowatą. Struktura gruzełkowata gleby jest jednym z najważniejszych elementów jej żyzności. Próchnica poprawia zasobność gleb - jej związki mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby, a dodatkowo zapobiega ona ich nadmiernemu wymywaniu i wypłukiwaniu. Dzięki temu Rosahumus ogranicza wypłukiwanie azotu w głąb gleby i dalej do wód gruntowych, zapobiegając w ten sposób eutrofizacji zbiorników wodnych i przyczyniając się do ochrony zasobów środowiska naturalnego. Ma to niebagatelne znaczenie dla rolnictwa w kontekście prac nad tzw. dyrektywą azotanową. Zapobiega on również wypłukiwaniu innych składników ? potasu (szczególnie na glebach lekkich) oraz magnezu i siarki. Zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn. Związki próchniczne mają dodatkowo wysoką pojemność wodną, dzięki czemu mogą zatrzymać nawet  5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Ma to ogromne znaczenie dla właściwego nawodnienia gleby, zarówno wtedy kiedy jest sucho i brakuje wody, jak również wtedy kiedy jest jej nadmiar. Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie wpływają także bezpośrednio na roślinę ? zwiększają dynamikę pobierania przez nią składników pokarmowych, przyspieszają wzrost i rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu roślina szybciej rośnie, jest zdrowsza i silniejsza.

W rezultacie takie wielopłaszczyznowe i wielokierunkowe działanie nawozu Rosahumus w glebie przekłada się zarówno na zwyżkę plonu roślin uprawnych, jak i poprawę jego jakości, dzięki czemu i użytkownik i konsument otrzymują zdrowsze i bardziej dorodne płody rolne. Działanie nawozu jest długookresowe ? Rosahumus poprawia żyzność gleby nawet do pięciu lat.

Według danych uzyskanych z przeprowadzonych w instytutach naukowo-badawczych i na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą wieloletnich badań z nawozem Rosahumus, jego stosowanie umożliwia ograniczenie nawożenia mineralnego NPK nawet o 50%. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy nawozy mineralne znacząco drożeją, tak jak np. w tym roku, oraz ze względów ekologicznych.

Tajemnica wyjątkowych rezultatów jakie osiąga się stosując Rosahumus, leży w bardzo wysokiej zawartości kwasów humusowych. Nawóz składa się w 56% z materii organicznej, z czego kwasy humusowe stanowią aż 85%! Pozostałe składniki to potas ? 12% i żelazo ? 0,6%. Rosahumus wytwarzany jest z leonardytów ? kopalin będących formą pośrednią pomiędzy torfem, a węglem brunatnym, dzięki czemu większa część materii organicznej uległa humifikacji, a nie mineralizacji. Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie wykazują 5-krotnie wyższą aktywność niż kwasy pozyskane z innych źródeł takich, jak np. kompost czy obornik.

Rosahumus jest szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej żyzności ? piaszczystych oraz gliniastych. Jego stosowanie jest szczególnie efektywne w gospodarstwach o niskiej zawartości próchnicy oraz tych, w których nie stosuje się obornika, zbiera słomę z pola i w uprawie monokulturowej. Korzystne może być także zastosowanie Rosahumusu w sadach i na polach uprawnych, które ucierpiały wskutek powodzi i podtopień. Nawóz ten jest szczególnie zalecany w uprawach ekologicznych, ale również w rolnictwie integrowanym i zrównoważonym. Produkt idealnie nadaje się do stosowania w ogrodach i na działkach. Dostępny jest w małych opakowaniach dla hobbystów oraz większych dla producentów owoców, warzyw, ziół, tytoniu, chmielu, roślin ozdobnych i upraw rolniczych.
Producent:
Zapytaj o produkt